Quy trình tham gia giao lưu trực tuyến Livestream ?

Giao lưu trực tuyến giữa giảng viên với các nhóm học viên: Trong mỗi khóa học, học viên có cơ hội đặt câu hỏi giao lưu tương tác trực tuyến tối đa 03 lần với giảng viên theo nhóm (Mỗi lần tối đa 03 câu). Mục đích để giải đáp các câu hỏi đã được gửi về trước đó. Thời gian và thời hạn đăng ký được công bố trên trang thông tin. Mỗi tuần Học viện tổ chức 01 buổi Live-Tream. Mỗi buổi 120 phút (nghỉ giải lao 02 lần, mỗi lần 05 phút). Áp dụng cho khóa MC FRO FULL 2020 / Khóa BASIC SKILL / Khóa BASIC FACTOR. Đây là Khuyến nghị của Học viện và Quyền lợi của Học viên.

TT

Live-tream

Điều kiện tham gia

Ghi chú

1

Lần 1

Đã kích hoạt khóa học tối thiểu 15 ngày và tối đa 30 ngày.

Đăng ký và gửi câu hỏi trước 01 ngày (24h).

Chưa đủ 03 lần đăng ký.

Học viên không đăng ký, hoặc đăng ký mà không tham gia thì chỉ còn quyền lợi đặt câu hỏi Live-Stream 02 lần.

2

Lần 2

Đã kích hoạt khóa học tối thiểu 15 ngày và tối đa 60 ngày.

Đăng ký và gửi câu hỏi trước 01 ngày (24h).

Chưa đủ 03 lần đăng ký.

Học viên không đăng ký, hoặc đăng ký mà không tham gia thì chỉ còn quyền lợi đặt câu hỏi Live-Stream 01 lần

3

Lần 3

Đã kích hoạt khóa học tối thiểu 15 ngày và tối đa 90 ngày.

Đăng ký và gửi câu hỏi trước 01 ngày (24h).

Chưa đủ 03 lần đăng ký.

Học viên không đăng ký, hoặc đăng ký mà không tham gia thì hết quyền lợi đặt câu hỏi Live-Stream của khóa học.

Học viên có thể gửi câu hỏi tham gia cả 03 lần Live-Stream trong vòng 30 ngày.


Yêu cầu đang gởi đi, Bạn vui lòng chờ trong giây lát....